ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

31/12/13

Εκπαιδευτικό υλικό για το ΔημοτικόΕκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία όλων των ενοτήτων 

Επαναληπτικές ασκήσεις των μαθημάτων του Δημοτικού για όλες τις ενότητες

Διαδραστικές ασκήσεις online για  το Δημοτικό 

Εκπαιδευτικά λογισμικά 

Διδακτικά πακέτα

Εκπαιδευτικό υλικό αγγλικής γλώσσας 

Εκπαιδευτικό υλικό γαλλικής γλώσσας

Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για Α', Β' και Γ' Δημοτικού 

Σχεδιαγράμματα εκθέσεων για το Δημοτικό

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας 

Συμβουλές διδασκαλίας για ανάγνωση

Συμβουλές διδασκαλίας για ορθογραφία

Βοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Εκπαιδευτικό βοήθημα

Γράφω σωστές εκθέσεις - Συμβουλές διδασκαλίας για έκθεση  

Γλωσσικές ασκήσεις για την Α' Δημοτικού - Βοήθημα

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για την Α' Δημοτικού - Βοήθημα

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την Α' Δημοτικού - Βοήθημα

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Β' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Β' Δημοτικού - Βοήθημα

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια  

Γραμματική Γ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις

Εμπεδώνω τη Γλώσσα μου - Βοήθημα Γραμματικής Γ' Δημοτικού 

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Γ' Δημοτικού - Βοήθημα

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Γ' Δημοτικού - Βοήθημα 

Γλώσσα Δ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια  

Γραμματική Δ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα

Γλώσσα E' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά E' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια   

Γραμματική για Ε' και ΣΤ' Δημοτικού - Βοήθημα  

Η Γραμματική μου με μια ματιά - Βοήθημα για την Ε' και τη ΣΤ' Δημοτικού 

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για την Ε' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την Ε' Δημοτικού - Βοήθημα

Γλώσσα Ε' Δημοτικού - Επαναληπτικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες 

Ιστορία Ε' Δημοτικού - Σχεδιαγράμματα για όλα τα μαθήματα

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Βοήθημα με επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού για όλες τις ενότητες

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για την ΣΤ' Δημοτικού - Βοήθημα 

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την ΣΤ' Δημοτικού - Βοήθημα

Μαθαίνω να γράφω και να μιλώ σωστά ελληνικά 

Online άσκηση ορθογραφίας για παιδιά Δημοτικού 

Ελληνική μυθολογία για μαθητές - Κινούμενα σχέδια

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν 

Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις  

Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων 

Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά 

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;  

Συντακτικό για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα 
Γραμματική για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα  


Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσας   


Μαθαίνω τους χρόνους των ρημάτων μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 


Οι χρόνοι των ρημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Η κλίση των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Η κλίση των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά


Κλάσματα - Θεωρία και παραδείγματα


Οι αριθμητικές παραστάσεις και πώς λύνονται εύκολα - Εκπαιδευτικές κάρτες

 

Πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά να λύσουν μαθηματικά προβλήματα - Πρακτικό βοήθημα   


Τα βήματα για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση


Πίνακες πολλαπλασιασμού έτοιμοι για εκτύπωση  


Πίνακας διαιρέσεων - Εκτυπώστε όλες τις περιπτώσεις των διαιρέσεων συγκεντρωμένες σ' έναν χρήσιμο πίνακα 


Πώς βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο - Εκπαιδευτικές κάρτες  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά να βρίσκουν το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τις εξισώσεις 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά πώς να μετατρέπουν τους δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα και τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς


Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και δεκαδικού σε κλάσμα - Εκπαιδευτικές κάρτες


Άρτιοι και περιττοί αριθμοί - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση


Η αξία της θέσης του ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 


Τα είδη των κλασμάτων σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  


Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου στο Δημοτικό - Βοήθημα  


Πώς γράφω έκθεση - Μεθοδολογία για τη συγγραφή έκθεσης


Μέθοδοι εκμάθησης ορθογραφίας 


Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Βοήθημα  


Κανόνες ορθογραφίας - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 


Γράφω σωστά τα ι, η, ει, οι, αι, ια, ο, ω - Βοήθημα για την ορθογραφία


Τα ρήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Οι χρόνοι του ρήματος στα νέα ελληνικά σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το αντικείμενο, τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα


Μαθαίνω για τα ουσιαστικά και τα επίθετα


Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Λάθη που κάνουμε στον γραπτό και στον προφορικό λόγο    


Μαθαίνω να γράφω και να μιλώ σωστά ελληνικά - Εκπαιδευτικό βοήθημα 


Εκπαιδευτικές κάρτες για τα σημεία στίξης έτοιμες για εκτύπωση

Πώς χτίζω μια παράγραφο - Εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  


Πώς μεγαλώνω μία πρόταση - Εκπαιδευτική κάρτα 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα ουσιαστικά και τα επίθετα 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους χρόνους των ρημάτων


Οι συνδετικές λέξεις σε δύο εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση  


Πώς δείχνουμε τον χρόνο στα νέα ελληνικά


Πώς γράφονται τα επίθετα σε -ιος, -ιμος, -ινος - Εκπαιδευτική κάρτα 


Η πλοκή της αφήγησης σε μια εκπαιδευτική κάρτα  


Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά 


Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση 


Οι σύνδεσμοι της νεοελληνικής γλώσσας που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 


Τα είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Οι εγκλίσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Η σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες 


Οριστικό και αόριστο άρθρο στα νέα ελληνικά

   Αποθετικά ρήματα 

Τα ουσιαστικά στα νέα ελληνικά


Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά 


Οι σύνδεσμοι στα νέα ελληνικά 


Οι προθέσεις στα νέα ελληνικά


Tα επιφωνήματα στα νέα ελληνικά 


Τα επιρρήματα στα νέα ελληνικά


Επιρρήματα σε -α και -ως 


Επίθετα σε ος-η-ο, ος-α-ο, ος-ια-ο    


Επίθετα σε -ής -ιά -ί - Θεωρία και ασκήσεις 


Tα δικατάληκτα επίθετα της νέας ελληνικής γλώσσας  


Tα αριθμητικά στην ελληνική γλώσσα 


Πώς κλίνονται τα αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος


Τα σημεία στίξης στα νέα ελληνικά  


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα σημεία στίξης 


Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά την ενεργητική και την παθητική σύνταξη


Εκπαιδευτική κάρτα με τους κανόνες συλλαβισμού στα νέα ελληνικά  


Πότε τα ρήματα γράφονται με -ε και πότε με -αι; 


Πότε τα θηλυκά ουσιαστικά γράφονται με -ια και πότε με -εια;


Τοπικοί προσδιορισμοί στα νέα ελληνικά - Θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις


Οι πιο συνηθισμένες συντομογραφίες της νέας ελληνικής σε μια εκπαιδευτική κάρτα


Τα πιο συνηθισμένα αρτικόλεξα της νέας ελληνικής σε μια εκπαιδευτική κάρτα  


Συντομογραφίες και αρτικόλεξα της νέας ελληνικής


Εκπαιδευτικές κάρτες για τη χρήση της γενικής στα νέα ελληνικά 


Πώς δίνουμε οδηγίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές καρτέλες  

Πώς περιγράφουμε ένα ζώο; Εκπαιδευτικές κάρτες για την παραγωγή λόγου 


Ονοματικές - Ρηματικές φράσεις: Θεωρία και ασκήσεις 


Οικογένειες λέξεων - Θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις 


Ευθύς και πλάγιος λόγος στα νέα ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 


Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα νέα ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις


Εκπαιδευτική κάρτα με τους κανόνες τονισμού στα νέα ελληνικά 


Πότε κατεβαίνει ο τόνος στα ουσιαστικά;

Συμβουλές διδασκαλίας για πρόσθεση

Συμβουλές διδασκαλίας για αφαίρεση

Συμβουλές διδασκαλίας για προπαίδεια 

Μαθαίνω την προπαίδεια τραγουδώντας

Συμβουλές διδασκαλίας για πολλαπλασιασμό

Συμβουλές διδασκαλίας για διαίρεση

Συμβουλές διδασκαλίας για κλάσματα 

Πώς κάνουμε πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών

Οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τον πολλαπλασιασμό  

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τη διαίρεση

Πώς κάνω πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς

Πώς κάνουμε διαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Γεωμετρία - Μαθαίνω τι είναι επίπεδο, σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, γεωμετρικά σχήματα, τρίγωνα, τετράπλευρα, περίμετρος 

Τα βήματα για να λύσω ένα μαθηματικό πρόβλημα

Λύνω σωστά μαθηματικά προβλήματα - Συμβουλές για τη σωστή λύση μαθηματικών προβλημάτων 

Στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες   

Πώς λύνουμε σύνθετα προβλήματα στα μαθηματικά - Οδηγίες, παραδείγματα και σύνθετα προβλήματα για εξάσκηση

Πώς αξιολογούμε τις πληροφορίες σ' ένα πρόβλημα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σε σύνθετα προβλήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά να κάνουν παραγοντοποίηση σύνθετων αριθμών

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πολλαπλάσια και διαιρέτες - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Διαιρέτες ενός αριθμού - Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης αριθμών - Πώς βρίσκουμε εύκολα το Μ.Κ.Δ. - Εκπαιδευτικές κάρτες

Κριτήρια Διαιρετότητας 

Κριτήρια διαιρετότητας - Εκπαιδευτικές κάρτες

Όλοι οι πρώτοι αριθμοί ως το 2500 σε μία κάρτα

Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και μέγιστος κοινός διαιρέτης 

Πώς κάνουμε στρογγυλοποίηση - Εκπαιδευτικές κάρτες

Τα είδη των γωνιών - Εκπαιδευτικές κάρτες

Μέτρηση και σχεδιασμός γωνιών 

Η έννοια του ποσοστού και πώς λύνονται προβλήματα με ποσοστά  

Βρίσκω το ποσοστό % - Εκπαιδευτικές κάρτες   

Εκπαιδευτικές κάρτες για τον τρόπο που βρίσκουμε το ποσοστό

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα ισοδύναμα κλάσματα

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Μεθοδολογία στα προβλήματα ποσοστών 

Πώς βρίσκω το μέσο όρο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς κάνουμε γρήγορους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με το 10, το 100, το 1.000 κτλ.  

Εκπαιδευτικές κάρτες για το λόγο δύο μεγεθών

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα ανάλογα ποσά   

Πώς λύνουμε προβλήματα με ανάλογα ποσά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Πώς λύνουμε προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς μετρώ και λογαριάζω βάρη - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σε σύνθετα προβλήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς συγκρίνουμε φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς 

Πώς υπολογίζουμε κατ' εκτίμηση στα μαθηματικά

Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής σύνταξης  

Αμετάβατα και μεταβατικά ρήματα - Εναλλαγή μεταβατικής-αμετάβατης σύνταξης  

Ρηματικά επίθετα - Επιθετικές μετοχές 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του γραπτού 

Δραστηριότητες ανάπτυξης προφορικού λόγου  

Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή κειμένου - Πώς να τις αντιμετωπίσετε   

Εικονογραφημένες καρτέλες με πρότυπες λέξεις για την αλφαβήτα

Ζωγραφίζω με την αλφαβήτα - Εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση   

Η ιστορική γραμμή από την Εποχή του Λίθου ως σήμερα μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Εκπαιδευτικές κάρτες με τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Η ενέργεια και οι μορφές της - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι ήπειροι και οι ωκεανοί σε εκπαιδευτικές κάρτες   

Πώς μετρώ το μήκος - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς μετρώ επιφάνειες - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Εκπαιδευτικές κάρτες για τις δυνάμεις

Είδη τριγώνων - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Καθετότητα - ύψος τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του παραλληλογράμμου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς βρίσκω το εμβαδόν κυκλικού δίσκου - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τραπεζίου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Το μονοπάτι των λέξεων - Παιχνίδι ανάγνωσης με εκπαιδευτικές κάρτες   

Στάδια παραγωγής γραπτού λόγου με παραδείγματα 

Πώς γράφουμε περίληψη; Οδηγίες για τη συγγραφή περίληψης 

Χρονολόγιο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας - Δείτε συγκεντρωμένα σε χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα της αρχαίας Ελλάδας

Προγραφικές ασκήσεις Α' Δημοτικού - Εκπαιδευτικό βοήθημα  

Διαθεματικές γλωσσικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας - Βοήθημα με εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα - Εκπαιδευτικό βοήθημα 

Σύνδεσμοι και λέξεις που εισάγουν διαφορετικά είδη προτάσεων της νέας ελληνικής  

Πότε κατεβαίνει ο τόνος στα νέα ελληνικά 

Βασικά Αγγλικά - Βοήθημα  

Αγγλικά - Βοήθημα στη γραμματική 

Οι κυριότερες προθέσεις της αγγλικής γλώσσας σε μια εκπαιδευτική καρτέλα

Οι μέρες της εβδομάδας σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί - Εκπαιδευτικές κάρτες

Μαθησιακές Δυσκολίες και Διδακτικές Παρεμβάσεις - Εκπαιδευτικό βοήθημα 

Υλικό για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 

Ασκήσεις οπτικής διάκρισης για παιδιά με δυσλεξία - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Διαθέσεις του ρήματος και παθητική σύνταξη - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις των νέων ελληνικών σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση 

Η σύνταξη της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Οι χρήσεις του θα στα νέα ελληνικά 

Οι διαφορές του ως και του σαν 

Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος 

Η αξονική συμμετρία - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς μεγεθύνω και πώς μικραίνω σχήματα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Ομώνυμα και παρώνυμα - Θεωρία και ασκήσεις 

Εικονόλεξο: Εκτυπώστε ένα όμορφο, δημιουργικό παιχνιδάκι για τους μικρούς μας φίλους  

Η αλφαβήτα των Χριστουγέννων! Κάρτες έτοιμες για εκτύπωση για να μάθουν τα παιδιά την αλφαβήτα με πνεύμα...χριστουγεννιάτικο

Το γερούνδιο στα νέα ελληνικά  

Συντακτικό ελληνικής γλώσσας (σύγχρονης - δημοτικής) - Βοήθημα

Το Σύμβολο της Πίστεως με τη μετάφραση στα νέα ελληνικά   

Στοχευμένες ασκήσεις για παιδιά με δυσλεξία

Εκπαιδευτικό βίντεο: Πώς κάνουμε πολλαπλασιασμό φυσικών και δεκαδικών αριθμών 

Δείτε σε ένα εκπαιδευτικό βίντεο πώς κάνουμε κάθετη διαίρεση

Πώς κάνουμε ομώνυμα κλάσματα - Εκπαιδευτικό βίντεο 

"Τα άτακτα ουδέτερα": Μάθετε την ορθογραφία των ουδέτερων ουσιαστικών μέσα από ένα όμορφο τραγούδι 

Πίνακας με συλλαβές για ανάγνωση 

Μαθαίνω να γράφω γράμματα και συλλαβές - Τετράδιο γραφής έτοιμο για εκτύπωση

9 σχόλια :

 1. Μπράβο!!! Επιτέλους σωστές συμβουλές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. eisai foberos!!!!!!!!!!! xilia bravo!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. χιλια συγχαρητήρια ! καταπληκτική δουλεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ηρώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΛΑ ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ....ΜΠΡΑΒΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. pou einai oi apantiseis sthn sthn selida 41?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. πολυ ωραιο αλλα πο ειναι οι απαντησεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ασκήσεις εχεεει

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger