ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Φιλοσοφίας Πάτρα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΑΤΡΑ

Το τμήμα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών του με θέματα Φιλοσοφίας, τόσο μέσω της διδασκαλίας ,όσο και μέσω της έρευνας, σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ως πτυχιούχοι, αργότερα, να είναι επαρκώς εφοδιασμένοι, είτε για την επιστημονική τους εξέλιξη, είτε για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Παράλληλα, το τμήμα είναι ανοικτό και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων, στοχεύοντας στο να τους εμφυσήσει τον απαιτούμενο φιλοσοφικό στοχασμό και προβληματισμό, προκειμένου να ασκούν την επιστήμη τους έχοντας συναίσθηση της ευθύνης που φέρουν, τόσο απέναντι στην επιστήμη και το άτομό τους, όσο και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οι προσφερόμενοι τίτλοι σπουδών είναι: Πτυχίο Φιλοσοφίας, Διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία

Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα.Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα, διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 135 διδακτικές μονάδες (45 μαθήματα), καθώς και η επιτυχής εξέταση σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας και στο Εργαστήριο Πληροφορικής.

Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά: -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία -Νεότερη Φιλοσοφία (Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική) -Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία -Λογική I
Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν (Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα μαθημάτων. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την ίδια ξένη γλώσσα για τέσσερα εξάμηνα.)
Ομάδα: Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας
Α Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α1 Hobbes Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α2 Descartes Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α3 Spinoza Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α4 (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Kant Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α5 Locke Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α6 Descartes/Spinoza Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α7 Hume Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α8 Rousseau Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Α9 ηθική
Ομάδα: Ξένη Γλώσσα Αγγλικά (με έμφαση σε φιλοσοφική ορολογία και κείμενα) Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά

Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Αρχαία Ελληνικά Ι Λογική ΙΙ Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Φιλοσοφικά Ρεύματα του 20ου Αιώνα Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Εργαστήριο Πληροφορικής
Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν (Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα μαθημάτων. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την ίδια ξένη γλώσσα για τέσσερα εξάμηνα.)
Ομάδα: Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β1 Πλάτων Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β2 Επίκουρος Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β3 Αριστοτέλης Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β4 Αριστοτέλης Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β5 Πλάτων Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Β6 Αριστοτέλης
Ομάδα: Ξένη Γλώσσα Αγγλικά (με έμφαση σε φιλοσοφική ορολογία και κείμενα) Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά

Γ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνικά IΙ Πλάτων Λογική ΙΙ (για τους εισαχθέντες κατά το ακαδ. έτος 2002-2003) Φιλοσοφία της Γλώσσας Σύγχρονη Φιλοσοφία
Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν (Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα μαθημάτων. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την ίδια ξένη γλώσσα για τέσσερα εξάμηνα.)
Ομάδα: Φιλοσοφικά Κείμενα του 20ου Αιώνα Γ Φιλοσοφικά Κείμενα του 20ου Αιώνα Γ1 Dilthey Φιλοσοφικά Κείμενα του 20ου Αιώνα Γ2 Heidegger Φιλοσοφικά Κείμενα του 20ου Αιώνα Γ3 Husserl Φιλοσοφικά Κείμενα του 20ου Αιώνα Γ4 T.W. Adorno: Minima Moralia Φιλοσοφικά Κείμενα του 20ου Αιώνα Γ5 Η Σχολή της Φρανκφούρτης
Ομάδα: Ξένη Γλώσσα Αγγλικά (με έμφαση σε φιλοσοφική ορολογία και κείμενα) Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Επιλογής Εργαστήριο Πληροφορικής (προσφέρεται μόνο για τους εισαχθέντες κατά το ακαδ. έτος 2001-2002) (Επίσης θα το παρακολουθήσουν όσοι το οφείλουν, από τους εισαχθέντες κατά το ακαδ. έτος 2002-2003- ως υποχρεωτικό μάθημα εαρινού εξαμ.)

Δ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Αριστοτέλης Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαιότητας Kant Φιλοσοφία της Επιστήμης
Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν (Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα μαθημάτων. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την ίδια ξένη γλώσσα για τέσσερα εξάμηνα.)
Ομάδα: Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ1 Σημασία και αναφορά Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ2 Καντ: αναστοχαστικές και προσδιοριστικές κρίσεις Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ3 Εμπειρισμός και ρεαλισμός στον Αριστοτέλη Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ4 Η αριστοτελική φρόνηση Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ5 Κριτική της ιδεολογίας και ερμηνευτική - Ο διάλογος Habermas-Gadamer Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ6 Φιλοσοφία και νατουραλιστική γνωσιολογία Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων Δ7 Φυσικές επιστήμες και καθολικότητα της ερμηνευτικής
Ομάδα: Ξένη Γλώσσα Αγγλικά (με έμφαση σε φιλοσοφική ορολογία και κείμενα) Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά

Ε’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Αισθητική
Επιλογής Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 5 μαθήματα (είτε φιλοσοφικά είτε μη φιλοσοφικά) από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής του 3ου και 4ου έτους.
  
ΣΤ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Φιλοσοφία του 19ου αιώνα
Επιλογής Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 5 μαθήματα (είτε φιλοσοφικά είτε μη φιλοσοφικά) από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής του 3ου και 4ου έτους.

Ζ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Προσωκρατική Φιλοσοφία
Επιλογής Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 5 μαθήματα (είτε φιλοσοφικά είτε μη φιλοσοφικά) από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής του 3ου και 4ου έτους. 

Η’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνική Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
Επιλογής Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 5 μαθήματα (είτε φιλοσοφικά είτε μη φιλοσοφικά) από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής του 3ου και 4ου έτους.
  
Μαθήματα Επιλογής
Κατά το 3ο και 4ο έτος οι φοιτητές/τριες επιλέγουν συνολικά 20 μαθήματα από τα οποία τα 14 είναι φιλοσοφικά και τα 6 μη φιλοσοφικά.

Φιλοσοφικά Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο 
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Γνωσιοθεωρίας
ΙΦαντασία και επιστήμη στην αρχαία γνωσιοθεωρία Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Μεταφυσικής
ΙΎλη και Ετερότητα στον Πλωτίνο Θέματα Φιλοσοφίας του 20ου Αιώνα
ΙWittgenstein (Φιλοσοφικές Έρευνες) Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Ι Ιστορικιστική φιλοσοφία της επιστήμης:
1Kuhn-Feyerabend Θέματα Φιλοσοφίας της γλώσσας
2 Στρουκτουραλισμός και Μεταστρουκτουραλισμός Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας
3Η μεταφορά Γερμανικός Ιδεαλισμός
Ι «Φύση» και «Ελευθερία» στη φιλοσοφία των Fichte και Schelling Γερμανικός Ιδεαλισμός
Ι Η λογική του Hegel και τα παραδοσιακά προβλήματα της οντολογίας
Θέματα Βυζαντινής Φιλοσοφίας
Ι Βυζαντινή Φιλοσοφία Θέματα Νεότερης Ηθικής Φιλοσοφίας
ΙΙ Nietzsche Θέματα Νεότερης Πολιτικής Φιλοσοφίας Ι Marx Θέματα Νεότερης Πολιτικής Φιλοσοφίας
ΙI Ατομικισμός και ιδιοκτησία Γερμανικός Ιδεαλισμός
ΙΙ Εισαγωγή στην καντιανή μεταφυσική της υλικής φύσης

Θέματα Φιλοσοφίας του Νου
Ι Φιλοσοφία του νου Θέματα Σύγχρονης Γνωσιοθεωρίας
Ι Προβλήματα της αισθητηριακής αντίληψης

Θέματα Σύγχρονης Πολιτικής Φιλοσοφίας
Ι Η φιλελεύθερη θεωρία Δικαιοσύνης του Rawls Θέματα Φιλοσοφικής Λογικής
Ι Θεωρίες Αλήθειας Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης ΙΙ Η αισθητική μετά τον Nietzsche

Θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας
Ι H. Arendt

Εαρινό Εξάμηνο
Θέματα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας
Ι Μεσαιωνική Φιλοσοφία Θέματα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας
Ι Μεταφυσική και Φυσική Φιλοσοφία: η αριστοτελική και η νεοπλατωνική παράδοση στον όψιμο Μεσαίωνα

Θέματα Νεότερης Ηθικής Φιλοσοφίας
Ι Καντ: Ηθική Φιλοσοφία Θέματα Φιλοσοφίας της Παιδείας
Ι Σύγχρονη φιλοσοφία της παιδείας Θέματα Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών
Ι Ιστορική εισαγωγή στη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών Θέματα Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών
Ι Η έννοια του χώρου: από τον σχετικό στον απόλυτο χώρο Θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών
Ι Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας
ΙΙ Οι μεταστρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις της σχέσης γλώσσας και νοήματος

Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης
Ι Αισθητικές θεωρίες Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ηθικής
Ι Πρωταγόρας

Θέματα Νεότερης Γνωσιοθεωρίας-Μεταφυσικής
Ι Descartes Θέματα Νεότερης Γνωσιοθεωρίας-Μεταφυσικής
Ι Το πρόβλημα της μεθόδου στη νεότερη φιλοσοφία Προσωκρατικοί
Ι Η Φιλοσοφία του Ηράκλειτου Θέματα Φιλοσοφίας της Γνωσιακής Επιστήμης
Ι Εισαγωγή στη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης

Θέματα Νεότερης Πολιτικής Φιλοσοφίας
ΙIΙ Φιλοσοφικές θεωρίες του χρήματος

Θέματα Φιλοσοφίας της Ιστορίας
Ι Καντ: Φιλοσοφία της ιστορίας

Θέματα Φιλοσοφίας της Γνωσιακής Επιστήμης
ΙΙ Εισαγωγή στη φιλοσοφία της γνωσιακής επιστήμης

Θέματα Νεότερης Γνωσιοθεωρίας-Μεταφυσικής
ΙΙ Leibniz - Schelling Ριζική μετάφραση και ερμηνεία: Quine-Davidson (σεμινάριο)
Επιστήμη και Φιλοσοφία στη Νεότερη σκέψη (σεμινάριο) Οι απαρχές της σύγχρονης ερμηνευτικής φιλοσοφίας (σεμινάριο) Η έννοια της φύσης στον 17ο αιώνα (σεμινάριο) Η έννοια της φύσης στους Leibniz, Kant, Schiller (σεμινάριο) Heidegger και Arendt: κριτική της φιλοσοφικής παράδοσης (σεμινάριο)

Μη φιλοσοφικά μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο
Παιδαγωγικά
Ι Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες Παιδαγωγικά
ΙΙ Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική Παιδαγωγικά V (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004)
Σχολική Ψυχολογία
Ι Ψυχολογία Ι Κοινωνική Ψυχολογία Ιστορία
Ι Νεοελληνική Ιστορία Ανθρωπολογία
Ι Πολιτισμική Ανθρωπολογία Γλωσσολογία
Ι Γενική Γλωσσολογία Νεοελληνική Φιλολογία
ΙΙ (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Ελληνικός Ρομαντισμός-Βυρωνισμός Φυσική
Ι (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Βιολογία
Ι (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Θεατρολογία Ι (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Θεωρία θεάτρουΙΙ Πληροφορική Ι και ΙΙ (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Νεοελληνική Γραμματεία Συγκριτική Φιλολογία: Γαλλικός και Ελληνικός Νατουραλισμός Ψυχολογία ΙΙΙ Γνωστική Ψυχολογία

Εαρινό Εξάμηνο
Παιδαγωγικά ΙΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου Παιδαγωγικά IV (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικά VI (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Σχολική Ψυχολογία ΙΙ Κειμενογλωσσολογία Ψυχολογία ΙΙ Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ Γλωσσολογία ΙΙ (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Θέματα Κοινωνικής Γλωσσολογίας Βιολογία ΙΙ Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες Φυσική ΙΙ (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Γλωσσολογία ΙΙΙ (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Ανάλυση Λόγου Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι (δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2003-2004) Αρχαία ελληνική κωμωδία Ι Αριστοφάνης \
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Φιλοσοφία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για τους αποφοίτους των Τμημάτων ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες με αυτές των πτυχιούχων των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής. Γενικά οι θεωρητικές σπουδές που προσφέρουν τα τμήματα Φιλοσοφίας, έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σαν το καλύτερο υπόβαθρο σπουδών για διοίκηση ανθρώπινων πόρων με την κατοχή βέβαια ανάλογου μεταπτυχιακού.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger