ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 15η ενότητα Α' Γυμνασίου (Η μεταμόρφωση του Λευκίππου).

ΕΝΟΤΗΤΑ 151. Στις επόμενες προτάσεις να αναγνωρίσετε τους ρηματικούς τύπους οριστικής του παρατατικού μέσης φωνής και να βρείτε σε ποια ρήματα ανήκουν:

α. Οἱ τοῦ Ἡρακλέους ἔκγονοι (=απόγονοι) ἐν τῇ Πελοποννήσῳ τρεῖς τοῦ Διὸς βωμοὺς ἱδρύσαντο (=έχτισαν) καὶ ἐν αὐτοῖς ἐθύσαντο (=θυσίασαν).
β. Μαρδόνιος Ξέρξην παρεκελεύσατο (=συμβούλεψε) μεγάλην στρατιὰν ἱδρύσασθαι (=να φτιάξει) καὶ ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατεύεσθαι.
γ. Ἀγησίλαος ἐβουλεύετο (=σκεφτόταν) πρὸ τοῦ ἔργου, βουλευσάμενος δὲ (= όταν όμως αποφάσιζε) ἔπραττε τοῦτο ταχέως.2. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που βρίσκεται σε παρένθεση:

α. Ο Νειλος υπό των Αιγυπτίων θεός ………………. (προσαγορεύομαι, οριστ. παρατ.).
β. Οι εχθροί χαλεπως φίλοις ……………….. (γίγνομαι, οριστ. παρατ.).
γ. Εγώ …………….. (πείθομαι, οριστ. παρατ.) τοις κειμένοις νόμοις.
δ. Οι Λακεδαιμόνιοι εν τω στρατοπέδω προ της μάχης ……………….. (γυ-μνάζομαι, οριστ. αορ.).
ε. Ξέρξης ………………… (μεταπέμπομαι, οριστ. αορ.) Δημάρατον τον Λα-κεδαιμόνιον.
στ. Ουτοι βωμούς τε και αγάλματα θεων …………… (ιδρύομαι, οριστ. αορ.).
ζ. Οι Έλληνες ενίκησαν τους Πέρσας ……………….. (αγωνίζομαι, μτχ. αορ)
η. Δέομαι υμων τα δίκαια ……………….. (ψηφίζομαι, απαρ. αορ.).
θ. Οι Αθηναιοι μετεμέλοντο (=μετάνιωναν) ου …………….. (δέχομαι, μτχ. αορ.) τας σπονδάς.


3. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού και του αορίστου:

       δέχομαι                                            ἀγωνίζομαι
σὺ  ὁρίζομαι                               ὑμεῖς    παιδεύομαι
       σιτίζομαι                                           φυλάττομαι4. Να μετατρέψετε τους ρηματικούς τύπους των προτάσεων στον αόριστο.

α. Σωκράτης ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἀνεπαύετο λαμπρῶς.
β. Τότε περὶ τῆς Κύρου ἀρχῆς ἠγωνίζεσθε γενναίως.
γ. Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο παρ’ Ἀθηναίων βοήθειαν.
δ. Στρατιὰν ἄλλην ἐψηφίζοντο πέμπειν καὶ ναυτικὴν καὶ πεζήν.
ε. Παρεσκευάζοντο ποιησόμενοι προσβολὰς τῷ τείχει.Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger