ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 10η ενότητα Α' Γυμνασίου (Ο Σωκράτης για τη φιλία).


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-9)


Α. Ετυμολογικά

1. Να αναγνωρίσετε σε ποια κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά (Ενότητα 4).

                                 Υποκοριστικά                          Περιεκτικά                       Τοπικά
περιστερών
ἐλαιουργεῖον
σωματίδιον
ἀλσύλλιον
σφηκιά
νοσοκομεῖον
παιδάριον

2. Να αναγνωρίσετε σε ποια κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά (Ενότητα 5).

                                  Παρώνυμα                Εθνικά              Πατρωνυμικά            Γονεωνυμικά
Θεσσαλονικεὺς
ὀρνιδεὺς
Τανταλίδης
ἐρημίτης
δρομεὺς
Ρόδιος
Ἀθηναῖος
ἐλαφιδεὺς
Μεγακλείδης

3. Να αναφέρετε τι δηλώνουν τα παρακάτω ουσιαστικά (Ενότητα 6).

                             Πρόσωπο που ενεργεί         Ενέργεια        Κατάσταση      Αποτέλεσμα ενέργειας
φόβος
μάθημα
κίνησις
κλέπτης
συγγραφεὺς
εὐτυχία
δίδαγμα
ῥήτωρ
ἐργασία

4. Να αναφέρετε τις δηλώνουν τα παρακάτω ουσιαστικά. (Ενότητα 7)
                              
                                         Όργανο – μέσο                           Τόπος
τὸ ἐργαστήριον
τὸ στέγαστρον
τὸ πλῆκτρον
ἡ χοάνη
ἡ ὀρχήστρα
ὁ λαμπτὴρ
τὸ ἓλκηθρον
τὸ δικαστήριον
τὸ θέατρον
ὁ κρατὴρ
τὸ ἄροτρον
ἡ προβοσκὶς

5. Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά από τα παρακάτω επίθετα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παραγωγικές καταλήξεις από τις εξής:
- οσύνη, -άς, -(ύ)της, -ία, -(ό)της, -(ο)ια, - (ε)ια. (Ενότητα 8)

πονηρός …………………………………..
εὐθὺς ………………………………….
παλαιὸς …………………………………
εὐγνώμων ………………………………..
ὀξύνους ………………………………..
τρεῖς ……………………………….
ἀγαθὸς ………………………………..
ἀληθὴς ………………………………….
δοῦλος …………………………………
ἀπαλός …………………………………

6. Να σχηματίσετε παράγωγα ρήματα από τα παρακάτω ονόματα (ουσιαστικά & επίθετα) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παραγωγικές καταλήξεις από τις εξής: -ίζω, -άζω, -ύνω, -έω, -όω, -αίνω-, εύω. (Ενότητα 9)

τόξον …………………………………
ὑγεία …………………………………
σκευή ……………………………………
κενός ……………………………………
πόνος ………………………………….
ἑορτή ………………………………..
δόξα ……………………………….
κάλλος …………………………………
κιθάρα ………………………………..


Β. Γραμματική

1. Να τονίσετε σωστά τις παρακάτω λέξεις. (Ενότητα 3)

τοπος, κληρος, τειχη, ταυρος, κωμη, αισχος, ανοδος, επιπεδος, ψευδος, ναυτης, προσωπον, ελλειψις, ωμος, κρύπτη, πηγη.

2. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ουσιαστικά. (Ενότητα 4)

Ονομαστική                                                                            οἱ ούρανοὶ
Γενική                                                                                     τῶν δένδρων
Δοτική                               τῇ νόσῳ
Αιτιατική                           τὸν δῆμον
Κλητική                             ὦ ὁδὲ

3. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ουσιαστικά. (Ενότητα 6)

Ονομαστική                     ἡ θάλασσα                                  
                                                                                                     αἱ μέλισσαι
Γενική
Δοτική                              τῷ λοχίᾳ
Αιτιατική                                                                                   τοὺς ποιητὰς
Κλητική                            ὦ τιμὴ

4. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των επιθέτων στα γένη που λείπουν. (Ενότητα 8)

Αρσενικό                         Θηλυκό                              Ουδέτερο
ὁ μάταιος
                                                                                     τὸ κύριον
ὁ ἐπίπεδος
                                           ἡ ὁρεινὴ
                                                                                      τὸ μικρὸν
ὁ χαλαρὸς
                                                                                      τὸ ἔντιμον


5. Να μεταφέρετε τα ρήματα στους χρόνους που λείπουν, διατηρώντας τα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό. (Ενότητες 5, 7, 9)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΜΕΛΛΩΝ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
                    ἐπιστεύομεν
                                                 ταράξουσι
                                                                       ἔπληξε
                                                                                             ἠθροίκατε
                                                                                                                                ὡρίκεσαν
ῥάπτετε
                      ᾤκιζε
                                                  πορίσει
                                                                        κατέταξε
                                                                                               πεφροντίκαμεν
                                                                                                                                 ἐτεθαυμάκεμεν         

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger